תמצית השיעור

נפתור מערכת של משוואות עם שימוש בשיטת השוואת המקדמים