תמצית השיעור

נלמד לפתור שאלות עם משולש ישר זווית ולחשב את הזוויות האחרות שלו.