תמצית השיעור

לאחר שהבנו מהו יחס נפתור שאלות מילוליות בנושאיחס בין גיל האב וגיל בנו