תמצית השיעור

תרגילים בנושא: שטח משולש, מלבן ומשולשים חופפים