תמצית השיעור

נלמד לפתור שאלות בנושא משולשים שווי צלעות ומשולשים חופפים.