תמצית השיעור

נלמד כיצד לפתור שאלות מילוליות בנושא יחסים