תמצית השיעור

נמצא כמה מספרים אי זוגיים יש בקובייה מתוך סך כל המספרים שעליה.