תמצית השיעור

על מערכת צירים נתונים שיעורי נקודות חיתוך המעגל על ציר X נמצא שאלה נקודות המגדירות את הקוטר. נחשב את אמצע הקטע הנ''ל ונמצא את רדיוס המעגל.