תמצית השיעור

נלמד לפתור שאלות מבחן בנושא תיכון וחוצה זווית במשולש