תמצית השיעור

תרגילים בנושא: שברים פשוטים ועשרוניים