תמצית השיעור

נלמד כיצד להפוך אחוז נתון לשבר ולמצוא חלק מכמות.