תמצית השיעור

נעביר את כל המספרים לאגף ימין ואת הנעלם נשאיר באגף שמאל.