תמצית השיעור

נחשב את נפח התיבה הנתונה ונגדיל אותו ב-40 אחוז ווכך נמצא את אורכי צלעות התיבה האחרת