תמצית השיעור

תרגילים בנושא: ביטוי אלגברי, סדר פעולות חשבון