תמצית השיעור

נחלק את נפח התיבה הנתון בשטח הבסיס ונמצא את גובהה