תמצית השיעור

נרחיב ונצמצם את היחס ונראה את היחסים השקולים לאלה הנתונים.