תמצית השיעור

על ציר X רשום סוג הקינוח ועל ציר Y רשום מספר הסועדים שהזמינו קינוח.