תמצית השיעור

נמצא את שטח הטבעת האפורה על ידי הפחתת שטח האישון מהשטח הכללי