תמצית השיעור

נקבע אם שיפוע הישר חיובי, שלילי או אפס, לפי הזווית בין הישר וציר