תמצית השיעור

נמצא את התשובה לפי תכונות משולש שווה שוקיים והגובה הנתון.