תמצית השיעור

נתונים 2 משולשים דומים, נמצא צלע של אחד מהם ואת היחס של שטחיהם