תמצית השיעור

תרגילים בנושא: משולש ש''ש ומשולשים חופפים.