תמצית השיעור

נלמד על היחס כמנה והאחוז כיחס. וכיצד מרחיבים ומצמצמים יחס