תמצית השיעור

נלמד מהו יחס וכיצד משתמשים בו בחיי יומיום