תמצית השיעור

יחסים שווים/שקולים – יחסים שמתקבלים באמצעות הרחבה או צמצום היחסים.