תמצית השיעור

נמצא את הזוית המבוקשת לפי הזווית המתאימה לה.