תמצית השיעור

תרגילים על ישרים מאונכים, זוויות קודקודיות וחוצה זווית.