תמצית השיעור

תרגילים על זוויות מתאימות ומתחלפות בין ישרים מקבילים.