תמצית השיעור

נלמד כיצד למצוא תשובות לשאלות בעזרת נתוני הדיאגרמה