תמצית השיעור

תרגילים בנושא: עלייה וירידה של פונקציה קווית