תמצית השיעור

יש לחלק את מספר האחוזים ב-100 ולהפוך את האחוז לשבר.