תמצית השיעור

באי שיוויון חלים אותם חוקים כמו של משוואה מלבד בפעולות הכפל והחילוק במינוס.