תמצית השיעור

תרגילים בנושא: משוואות עם נעלם במכנה