תמצית השיעור

נפתור משוואות עם נעלם אחד על ידי פישוט.