תמצית השיעור

תרגילים בנושא: זוויות במשולש שווה צלעות