תמצית השיעור

תרגילים בנושא: גובה במשולש קהה זווית