תמצית השיעור

תרגילים בנושא: זוויות מתחלפות שוות בין ישרים מקבילים