תמצית השיעור

נפתור שאלות של מבחן מפמ''ר בנושא קטעים וזוויות.