תמצית השיעור

נפתור בעיה עם הנושא - משולשים חופפים