תמצית השיעור

תרגילים בנושא: ישרים מקבילים, זוויות וחוצה זווית