תמצית השיעור

תרגילים בנושא: גובה במשולש וזוויות צמודות.