תמצית השיעור

נפתור תרגילים על ישרים מאונכים, זוויות קודקודיות וחוצה זווית.