תמצית השיעור

לחישוב שטח מגרש נשתמש במ''ר. לחישוב שטח משולש נשתמש בסמ''ר.