תמצית השיעור

נמצא איזה חלק משעה מהווים 20 דקות. נפתור את השאלה ע''י חיבור שעות ודקות.