תמצית השיעור

תכונות המקבילית, תכונות משולש שווה שוקיים. זוויות הבסיס בטרפזים חופפים.