תמצית השיעור

נחשב את שטחה של מדרכה מסביב לבריכה מלבנית