תמצית השיעור

נמצא את מידות המלבן בו חסומים 2 מעגלים משיקים שלהם רדיוס נתון