תמצית השיעור

תרגילים בנושא: תכונות משולש שווה שוקיים.