תמצית השיעור

נפתור תרגילים שמצריכים שימוש במשפט פיתגורס ונראה ונסביר את דרך הפיתרון