תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא דמיון משולשים וחפיפת משולשים.